Quotes
 

Quotes Temporada 22-23

Les taxes per la prestació de serveis públics per les activitats de les Escoles Esportives Municipals esta regida per Ordenança Fiscal i aprovada per acord plenari de la Corporació Municipal. Més informació

 

Forma de pagament

 • Pagament total i únic, al formalitzar la matrícula
 • Pagament fraccionat en 2 quotes. 1r pagament al formalitzar la matrícula i el 2n a principis de gener.

 

Concepte € per matrícula

 • 15€ per Escoles Esportives Municipals. 16 anys o menors
 • 25€ per Majors de 16 anys. Adults
 • 10€ per a Jubilats o Pensionistes
   

Bonificacions

 • Descomptes del 50% si un mateix esportista (FINS 16 ANYS) s'inscriu a 2 o més esports. Sempre sobre la matrícula de menor quantia.
 • Descomptes  del 50% a membres d'una mateixa unitat familiar (FINS 16 ANYS). Sempre sobre la matrícula de menor quantia.
 • Famílies nombroses: la exempció 100% per a categoria especials i 50% descompte per a la categoria general. 
 • Descomptes a jubilats amb targeta ciutadana
 • Inscripcions a partir de gener: La matrícula integra i el 70% dels 2 pagaments, tot d'una i sense bonificacions

  Nota: En tots els casos, la matrícula serà integra i els descomptes sobre les quotes de pagament, a excepció de les famílies nombroses.